Sunday, October 23, 2011

Literatur tentang berjumpa dengan Rasulullah SAW


Beberapa buku yang membahas mengenai perjumpaan dengan Nabi:
  • Syaikh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, Metode Bertemu Nabi, Darul Hikmah 2008. Judul Asli: Sa'adatu a-Dararain fi al-Shalati 'ala Sayyidi al-Kaunaini. Penerjemah: Alwi Fuadi
  • Abu Anas Abdul Aziz, Jumpai Aku Ya Rasul, Pena Pundi Aksara 2008. Judul Asli: Ra'aitun Nabiyya saw. ; 100 qishshah haqiqiyyah li-man ra'au an-nabiyya. Penerjemah: Ahmad Shiddiq Thabrani, Lc. Link:Jumpai_Aku_Ya_Rasul
  • Husain Hasan Tomai, Masalah Berjumpa Rasulullah Ketika Jaga Selepas Wafatnya, Pustaka Aman Press Sdn BHD, 1989
Ilustrasi cover buku dan update selanjutnya dapat dilihat di laman berikut ini http://kawansejati.ee.itb.ac.id/wiki/index.php/Buku_yang_membahas_perjumpaan_dengan_Rasulullah